V stavebníctve je všeobecne známe, že jednou z najdôležitejších častí budovy je kvalitná vodotesná strecha. Tá vyžaduje nielen kvalitnú hydroizolačnú vrstvu, ale aj súbor všetkých potrebných doplnkových prvkov. Iba kvalitné materiály a výrobky zabudované podľa dlhodobo overených technologických postupov môžu vytvoriť spoľahlivý hydroizolačný systém, čo si dnes majitelia a užívatelia rôznych objektov stále viac uvedomujú. Musia byť kvalitné a cenovo prístupné s viacročnou zárukou.

Firma EKOIZOL v súčasnosti poskytuje kompletnú dodávku pri opravách, rekonštrukciách a realizácii nových strešných plášťov plochých striech rôznymi izolačnými materiálmi a systémami.

Pri izoláciách plochých striech naša firma cielene používa iba materiály, ktoré umožňujú vytvoriť časť objektu s minimálnymi nákladmi na údržbu. Toto dosahujeme vďaka používaniu materiálov a ich systémov s komplexne predĺženou životnosťou bez dodatočnej ochrany (nátery a pod.). Takto sa zaručuje spokojnosť zákazníkov pri opravách starých a izoláciách nových striech. Spĺňajú sa všetky požiadavky na bezpečnosť, životnosť a hospodárnosť pri realizáciách všetkých stavebných izolácií. Výsledkom je perfektný hydroizolačný systém, ktorý vyhovuje akokoľvek ťažkým klimatickým podmienkam.
O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria