Ploché strechy sa podľa konštrukcie rozdeľuje na jednoplášťové,  dvojplášťové, bezspádové a spádované. V minulosti boli používané na ich zhotovenie a ochranu menej kvalitné hydroizolačné  materiály. Ich pôvodné zateplenie nevyhovuje súčasným tepelnotechnickým požiadavkám. Ploché strechy svojou rozlohou patria medzi najpočetnejšie zastrešenia objektov.

Na našom trhu sa v súčasnej dobe vyskytuje obrovské množstvo rôznych typov materiálov,  ktoré je možné použiť ako hydroizolačnú vrstvu plochých striech. Ak neberieme do úvahy rôzne zázračné nátery, tekuté membrány a PUR nástreky, vykazujúce  už po pár rokoch obrovskú poruchovosť, môžeme tieto materiály rozdeliť do dvoch veľkých skupín:

A )  asfaltové pásy       B )   plastové fólie

Obe skupiny hydroizolačných materiálov majú svoje pevné miesto v hydroizolačnej praxi.

Doplnky na ploché strechy

Pri komplexnom riešení realizácie alebo opravy je nutné a často žiadané doplniť strechu o nové doplnky, ktoré svojou funkčnosťou zaručujú ich ekonomické a ekologické potreby. Patria sem hlavne :

– umelohmotné dažďové vpuste
– umelohmotné odvetrávacie komínky
klampiarske doplnky
– polykarbonátové svetlíky
– samoťažné odvetrávacie hlavice BIB 14
– polykarbonátové zateplené kopule výlezov na strechu

O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria