Asfaltový pás pozná skoro každý, ale málokto z radov investorov laikov označí asfaltový pás inak ako IPA. Asfaltové pásy rozdeľujeme do troch hlavných skupín:

A ) oxidované asfaltové pásy
B ) APP modifikované pásy
C ) SBS modifikované pásy

Tzv. oxidované asfaltové pásy, ako sú IPA, Bitagit, Sklobit a podobné materiály, nie sú určené ako krycia hydroizolačná vrstva . Preto by sa takto ani nemali používať. Oxidované hydroizolačné materiály degradujú, postupom času sa z nich vyparujú a strácajú oleje a tuky. Ich kvalitatívne parametre výrazne klesajú v priebehu životnosti, max životnosť 10-12 rokov. Prejavuje sa to pľuzgiermi, popraskaním asfaltovej hmoty a delamináciou od výstužnej vložky. Treba ich pravidelne ošetrovať ochrannými a oživovacími nátermi. Spracovateľnosť týchto pásov je pri +5 °C a bod tavenia +60 °C, potom stekajú.

Vývoj však išiel nezadržateľne vpred a už dávno sa ako vrchná hydroizolačná vrstva používajú len modifikované asfaltové pásy (SBS alebo APP). Dnes používané modifikované asfaltové pásy majú životnosť 30-35 rokov a sú schopné dlhodobo prenášať namáhanie na streche, a to bez straty kvality po celú dobu životnosti. Naviac majú na vrchnej strane keramický alebo bridlicový posyp, ktorý ich bez potreby aplikácie ochranných náterov chráni proti UV žiareniu. Veľmi dôležitá je aj hrúbka asfaltového pásu.

APP modifikované pásy - stredná trieda pásov
Spracovateľnosť pásov je do -10 °C bod tavenia 110 °C

SBS modifikované pásy - najvyššia kvalitatívna trieda pásov
Spracovateľnosť pásov  podľa množstva prísad môže byť až do -25 °C bod tavenia 90 - 100  °C

V našich klimatických podmienkach sa v poslednej dobe  hlavne používajú SBS modifikované pásy. Ich cena je v porovnaní s inými druhmi pásov vyššia, ale zodpovedá kvalite.
O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria