Fóliové strechy však majú tiež svoje prednosti. Je to hlavne rýchlejšia montáž, pekný optický vzhľad a nižšia hmotnosť hydroizolačnej vrstvy.

Výhody:
PVC fólie sú ideálne pre zelené strechy (terasy). Vrstva násypu (substrátu) chráni fóliu pred UV žiarením. Tiež fólia pod vrstvami násypu nieje vystavená výkyvom teplôt, čo predlžuje jej životnosť.

Údržbu vykonávajte rovnako ako u iných krytín. Občas skontrolujte stav krytiny, stav lapačov nečistôt, odstránte lístie a pod.  

Na vašu strechu zvoľte typ izolácie, ktorý najviac vyhovuje konštrukcii, možnosti montáže, vplyvom okolia a pod.

Nevýhody, s ktorými sa môžete stretnúť:
Fólie sú náchylnejšie na prerazenie, prepichnutie, alebo prepálenie. Tento nedostatok odstránite, keď na fóliu naveziete ochrannú vrstvu drenážneho štrku. Túto vrstvu samozrejme oddelíte od PVC fólie geotextíliou.
 
Opravu PVC fólie dokážete za predpokladu, že poznáte druh hydroizolačnej fólie. Potrebujete však na opravu použiť rovnaký materiál, ako je jestvujúca fólia na streche. Čím je však fólia staršia, tým je oprava obtiažnejšia.

PVC fólie sa neznášajú s dechtmi, asfaltom či výrobkami z nich. Aj tepelnú izoláciu z penového polystyrénu je potrebné oddeliť separačnou textíliou od hydroizolačnej fólie z PVC. Znamená to, že ak teraz máte strechu s asfaltovými pásmi a chcete montovať fóliu, potrebujete oddeliť asfalt od fólie, aby nedošlo ku stretu materiálov.

Fólie sa vyrábajú s rôznou prímesou. Existujú mäkčené a tvrdené fólie. Pre strechy sú najvhodnejšie polyolefínové fólie. Vďaka svojej pružnosti a zvýšenej pevnosti vám zaručia dlhšiu životnosť materiálu.

Ceny materiálov sú rôzne. Vždy záleží na konštrukcii a skladbe strechy. Avšak samotná montáž fólie je o niečo drahšia ako u iných izolácií.
O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria