O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
PREČO TEPELNE IZOLOVAŤ STRECHU

Strechy objektov postavených v minulosti neboli navrhované na súčasne požadované tepelno technické parametre. Ceny tepla narástli  za posledné roky mnohonásobne. Strešnou konštrukciou uniká až 25% tepla potrebného na vykurovanie objektu. Preto sa nevyhovujúce strešné konštrukcie doteplujú.
 
Tepelná izolácia predovšetkým obmedzuje nežiadúce tepelné straty (zisky) a zabezpečuje požadovaný stav vnútorného prostredia. Základnou úlohou tepelnoizolačnej vrstvy je spomalenie odovzdávania tepla v čase. Týmto sa dosiahne trvalé udržiavanie teploty vo vykurovanej miestnosti a naopak, zmenšuje sa postup tepla do chladného exteriéru. Toto je nevyhnuté na vytvorenie vnútornej klímy priaznivej pre život, činnosť človeka, prácu, technológiu výroby a pod.  Tepelnoizolačná vrstva však musí zabraňovať tvorbe kondenzácie, tepelných mostov a súčasne obmedzuje teplotné deformácie, ale predovšetkým znižuje straty energie pri vykurovaní. Preto sa doporučuje pred doteplením vykonanie tepelno-technických prepočtov strechy.
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria