DRUHY POUŽÍVANÝCH MATERIÁLOV NA ZATEPLENIE - DOTEPLENIE

- PUR PANELY, PIR PANELY - materiál na báze lisovaného polyuretánu v platniach alebo v rolkách,
- MINERÁLNA VLNA - materiál z hutnených minerálnych kameninových vlákien,
- EPS, XPS polystyrén - polystyrénové materiály na ploché strechy pochôdzne


SPÔSOBY ZATEPLENIA - DOTEPLENIA PLOCHÝCH STRIECH

Lepený systém: 
tepelná izolácia sa lepí na lepiace asfaltové pásy, polyuretanové lepidlá alebo lepidlá na báza asfaltových suspenzií. Na tepelnú izoláciu sa montuje hydroizolácia.

Kotvený systém: tepelná izolácia PUR, PIR, minerálna vlna alebo polystyrén sa kotví k podkladu ( k streche ) pomocou na to určených certifikovaných kotiev. Počet a rozloženie kotiev určuje kotevný plán, ktorý sa vypracováva na základe odtrhových skúšok. Na tepelnú izoláciu sa montuje hydroizolácia.

Doteplenie so zaťažením: Ako prvé sa zaizoluje strecha a to lepenkovými pásmi - membránami, alebo sa namontuje fólia. Na zaizolovaný povrch strechy sa  v dvoch vrstvách uloží tepelná izolácia extrudovaný XPS polystyrén, prekryje sa geotextíliou a zasype sa vrstvou premývaného riečneho štrku, ktorý tvorí priťaženie a aj ochranu tepelnej izolácie.
O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria