O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria
Kontrola a dozor pri prácach

Kontrolu a dozor vykonávame svojimi technikmi, ktorí majú v tejto oblasti stavebníctva a jej problematike dlhoročnú prax podloženú vedomosťami a skúsenosťami. Sú školení odbornými školiteľmi od výrobcov materiálov u nás a aj v zahraničí.

Investor si môže zabezpečiť a určiť osobu, resp. stavebný dozor, ktory ho bude v tomto smere zastupovať. Pri niektorých prácach je určený stavebný dozor investorom.