O nás
Kontakt
Ekoizol od A po Z
Tepelné izolácie
Hydroizolácie
Ploché strechy
Materiály
Fotogaléria
Firma Ekoizol spol. s r.o. pre Vás bezplatne zabezpečí :

- určenie príčin porúch a následnej nefunkčnosti hydroizolácie
- odporučenie technického návrhu opravy s výberom najvhodnejších materiálov a doplnkov
- pri doteplení a zateplení strechy dodáme vypracovaný tepelno technický prepočet strechy s následným navrhnutím hrúbky zvolenej tepelnej izolácie
- pre tepelné izolácie kotevné vykonáme odtrhové skúšky a dodáme vyhovujúci typ kotiev určených na podklad strechy, ich rozmiestnenie a počet 
- odsúhlasenie doporučenej technológie a materiálov
- vypracovanie cenovej ponuky
- dohodnutie financovania
- zhotovenie Zmluvy o dielo
- objednanie, nákup, dodanie a preprava materiálov
- realizácia  samotnej opravy
- kontrolu a dozor vykonávaných prác
- odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu na určenú skládku
- odovzdanie a prevzatie realizovaného diela
- záruka až do 10 rokov